คลอรีนน้ำ 10%

            

 

 SODIUM  HYPOCHLORITE 10%   NaOCL

  สูตร   NaOCI       ประโยชน์  ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกจางสีกระดาษ , เยื่อ ,น้ำยาฟอกขาว ,

ยาฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำ

อุตสาหกรรมที่ใช้ :  สระว่ายน้ำ , ซักผ้าฟอกขาว ,นากุ้ง ,ระบบบำบัดน้ำเสี ,โรงผลิตอาหาร ,โรงพยาบาล , และดับกลิ่นฆ่าเชื้อทั่วๆไป                                                                                     

    การจัดเก็บ : เก็บให้ห่างจากสารจำพวกแอมโมเนีย และสารที่ก่อให้เกิดการสันดาปได้ เก็บในภาชนะที่บรรจุสนิทและเก็บในที่มืด

                       และมีการระบายอากาศที่ดีเพียงพอ                

  

 

 

 

               

Visitors: 8,046