โซดาไฟน้ำ 50%

            

ชื่อทางเคมี : Sodium Hydroxide 50%

โซดาไฟน้ำ 50%

สูตรทางเคมี : NaOH

 ประโยชน์การใช้ : ระบบผลิตน้ำ ,ปรับค่า pH , ทำน้ำยาทำความสะอาด และระบบบำบัดทั่วๆไป

       
Visitors: 8,046